Letölthető nyomtatványok

Helyi szociális ellátások
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS/TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM
TERMÉSZETBENI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELE IRÁNTI KÉRELEM

Gyermekvédelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti kérelem
NYILATKOZAT A GYVT. 21/C. §-A SZERINTI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 

Hirdetményi úton történő közlés
Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény
1. számú pótlap
a tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére
2/A. számú pótlap
adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi
2/B. számú pótlap
haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

Vadkár
Vadkár megtérítése iránti igény bejelentése
Egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatása iránti kérelem

Egyéb
Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
EBNYILVÁNTARTÁSI ADATLAP