Óvodánkról

Zichy Márta Óvoda
Székhely: 2698 Mohora, Rákóczi út 3.
Telefonszám:+36-35/372-140
E-mail:zichy.marta@gergihalo.hu
Óvodavezető:Takács Mária
Telefonszám:+36-30/830-8962
Százszorszép Csoport
Csór Tünde óvodapedagógus
Gyurek Katalinpedagógiai asszisztens
Krajcsi Mihálynédajka
Napraforgó Csoport
Zsiga Miklósnéóvodapedagógus
Takács Máriaóvodapedagógus, óvodavezető
Gulyásné Kutelszki Anitadajka

Óvodánk Mohora település önkormányzati fenntartású intézménye. Az óvoda épülete a falu középpontjában a főút mentén található, amely e funkciójában 1989 óta működik jelenlegi helyén.

Mohora községben egy óvoda működik két csoporttal és 50 gyermek befogadására képes. Két nagy csoportszoba és egy tágas udvar áll rendelkezésünkre, hogy a gyermekek minden igényét kielégítsük. Óvodánk tágas nagy fákkal övezett udvara az egészséges életmódra nevelés egyik színtere, melynek berendezése lehetővé teszi a gyermekek játék és mozgásigényének kielégítését.

Udvarunk minden évszakban lehetőséget ad munkajellegű feladatok végzésére, tapasztalatok szerzésére. Törekszünk arra, hogy a gyermekek minden nap minél több időt tölthessenek a szabad levegőn szabad mozgással, és a mindennapi testnevelés udvari levezetésével is. Az udvari játékok megválasztásánál törekszünk arra, hogy az szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, biztosítsa egészségük megőrzését.

Fenntartónk és pályázataink segítségével folyamatosan fejlesztjük udvari játékeszközeinket. Az óvoda épülete korszerű, szépen felújított, csoportszobái rendezettek, jól felszereltek. Az óvodába járó gyermekek nevelését szakképzett óvodapedagógusok és dajkák végzik, akik elkötelezettjei hivatásuknak, akik számára elsődleges a gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése a tevékenységek által a tevékenységeken keresztül, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, a gyermekek mindenek feletti tisztelete és megbecsülése.

Nevelőtestületünk a részben osztott csoportszerkezetben valósítja meg a kitűzött nevelési célokat, feladatokat, a gyermeki tevékenységre épülő nevelést, az iskolai életmódra való felkészítést.

Pedagógiai programunkat a minősített „Tevékenységközpontú óvodai nevelési program” és a „Kompetencia alapú óvodai nevelési programcsomag” adaptációjával készítettük. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja a társadalom számára szükséges egyéni képességek eléréséhez a teljes gyermeki személyiség fejlesztése és az életre való felkészítése a tevékenységeken keresztül. Feladatunk a képességek fejlesztésében, hogy biztosítsuk a gyermekek számára a képességeik kibontakoztatásához szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit. A folyamatos megfigyelésünk útján tiszta képet alkossunk a gyermek meglévő képességeiről.

Óvodánk arculatának formálásánál építettünk és építünk a szülők igényeire, a fenntartó elvárásaira, az óvodapedagógusok innovatív elképzeléseire, szaktudására, amely megalapozza pedagógiai munkánkat a gyermekek nevelésében. Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője, ezért fontos, hogy az óvodapedagógusok és szülők kapcsolatának középpontjában mindig a gyermekek álljanak.

Fontos a bizalom, a bizalom alapja a szülő és gyermeke tisztelete, megbecsülése. Alapvetőnek tartjuk a családokkal történő együttműködést, sőt a családok közötti kommunikációt is, ezért több olyan programot szervezünk, támogatunk, amelybe a szülők is bekapcsolódhatnak (jeles napokhoz kötőtő ünnepségek, települési rendezvények, kirándulások.

Intézményünkbe a Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő pedagógusa, logopédusa heti rendszerességgel járnak, velük napi szinten együttműködünk, egymás munkáját gyermekeink fejlesztése érdekében segítjük.

Óvodánk tálalókonyhával rendelkezik. Napi háromszori étkezést a szomszédos falu konyhájából biztosítjuk, amely kellő összetételben és elosztásban tartalmazza a napi tápanyagszükséglet. Biztosítjuk az ételallergiás gyermekek étkeztetését is. Törekvésünk az, hogy a szülők jó szívvel bízzák ránk gyermekeinket, hiszen ők jól érzik magukat az óvodánkban.

Minden gyermeket és szülőt sok szeretettel vár a Zichy Márta Óvoda
vezetősége és nevelőtestülete!