Közművelődés

“A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!”
Sebő Ferenc

Matyókáné Kapitány Bernadett, közművelődési munkatárs
Kapitány Bernadett
közművelődési munkatárs


A művelődéshez való jog

Magyarország Alaptörvénye XI. cikkelyében kimondja, hogy minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével biztosítja.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény kimondja, hogy mindenkinek joga, hogy:

  • megismerhesse a kulturális javakat és ezek jelentőségét a történelem alakulásában,  nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján,
  • a kulturális alapellátás keretében igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait,
  • műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen,
  • e törvény szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret (a továbbiakban: közösségi színtér), szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata

A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, melyet közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, pénzügyi támogatás biztosításával, valamint a közművelődés helyi lakossági képviseletének biztosítása révén lát el.

Mohora Község Önkormányzata a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közösségi színteret biztosít.

 A könyvtárhasználathoz való jog

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény célja, hogy mindenki számára biztosítsa a könyvtárhasználat jogát, szabályozza a nyilvános könyvtári ellátás működését és fejlesztését.

A könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere biztosítja. A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata.

A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata, amelyet Mohora Község Önkormányzata a Balassi Bálint Megyei Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesít.

Mohora Község Önkormányzata megállapodást kötött a megyei hatókörű Balassi Bálint Megyei Könyvtárral és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtetésére.