Intézményvezető

Takács Mária
intézményvezető
Takács Mária, intézményvezető

Mottóm:
,,Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető
csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség,
hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,
segítve de szabadon.”
(Koch Sándor)

Cserhátsurányban élek férjemmel és három gyermekünkkel. Gyermekkorom óta meghatározó volt a kisgyermekek iránti szeretetem, már akkor is azt mondogattam, óvónő leszek. Amikor megszülettek a gyermekeim, biztos voltam benne, hogy nekem ezt a pályát kell választanom.  2004-ben felvételt nyertem a Miskolci Comenius Tanítóképző Főiskolára, ahol
2007-ben megszereztem az óvodapedagógusi diplomámat. 2011-től óvónőként, itt Mohorán a Zichy Márta Óvodában kezdtem el a pedagóguspályámat.

Pályám feljebb lépésének célja motivált arra, hogy 2017-ben jelentkeztem a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatási vezető szakra, melyet 2018 decemberében sikeresen elvégeztem. 2018 augusztusában a Cserháthalápi Csemete Óvodába pályáztam óvodavezetőként, ahol 2020. szeptember 30-ig dolgoztam.

2020. október 01-től sikeres pályázatomnak köszönhetően ismét a mohorai Zichy Márta Óvodában dolgozom, mint óvodavezető. Az elmúlt időkben az intézményvezetői munkakörben az intézmény fejlesztése, irányítása, döntések meghozatala, az alkalmazotti közösség irányítása, pedagógiai munka szervezése kapcsán lehetőségem volt fejleszteni a képességeimet.

Pedagógiai hitvallásom középpontjában az áll, hogy a gyermeki személyiség kibontakoztatásához elengedhetetlen a feltétel nélküli elfogadás, az a nevelési attitűd, mely szereteten alapul. Vezetőként arra törekszem, hogy munkatársaim a legjobb színvonalon hajtsák végre feladataikat. Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy ezek a feltételek megvalósuljanak, csak így válhat közösségünk olyan szervezetté, ahol a kollégák a közös jövőkép elérése érdekében végzik munkájukat. Fontosnak tartom a szülőkkel való kapcsolattartást, ezért közös programok szervezésében aktívan részt veszek.

Iskolák:

BME Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszék Közoktatási vezető szakvizsga
Budapest (2017-2018)

Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógus szak
Sárospatak (2004-2007)

Szondy György Szakképző Szakiskola
Balassagyarmat (1995-1999)

Tessedik Sámuel Általános Iskola
Cserhátsurány (1987-1995)

Szakmai tapasztalat:

2020. október 01. – napjainkig
Zichy Márta Óvoda óvodavezető

2018. augusztus 01. – 2020. szeptember 30.
Cserháthalápi Csemete Óvoda óvodavezető

2011. március 16. – 2018. július 31.
Zichy Márta Óvoda óvodapedagógus

Szakmai továbbképzéseim:

Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer (2017)
A számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban (2015)
Néptánc és népi játék alapú készség és képesség fejlesztés az általános iskolában és óvodában (2015)
Portfólió készítés lépésről lépésre (2014)
Pedagógus portfólió készítése (2013)